Skip til hoved indholdet
  Hjem Årets gang

Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her hvordan årets gang er i Mariehønen.

I Mariehønen syntes vi, at traditioner skaber sammenhold, fællesskab og gode oplevelser for børn og voksne. Vi holder derfor meget af vores traditioner, og de indlagte aktiviteter i de forskellige årstider.

Vi bestræber os på at arbejde og lave aktiviteter på tværs af stuerne. På denne måde giver vi børnene mulighed, for at skabe relationer med både børn og voksne i hele huset.
Børnene er spændte og forventningsfulde op til hver højtid/tradition, da de er medskabere af den proces, som leder op til et arrangement.

Vi ønsker i Mariehønen, at forældrene er vigtige medspillere i de traditioner, som vi afholder.

Vores aktiviteter

I Mariehønen er børnene samlet på en stue mellem klokken  06.45 og klokken  08.00. Der tilbydes morgenmad frem til klokken 07.30.

 • Klokken 08.00
  Fordeler børn og personale sig på hver af de tre stuer.
 • Klokken 09.30
  Vi holder samling på hver stue, og herefter starter dagens aktiviteter og pædagogiske projekter.
  Hver stue planlægger de pædagogiske aktiviteter, som tager udgangspunkt i forskellige emner indenfor læreplanstemaerne. Vi skriver på AULA, så forældrene kan følge med i dagens gang. Vi deler børnene ud i mindre grupper hver dag, så der kan opstå mulighed for nye relationer og tid til at fordybe sig i aktiviteten/legen.
 • Klokken 11.00 - 11.30
  Rød stue (mellem-stuen) og Blå stue (vuggestuen) spiser frokost. Herefter bliver børnene skiftet og puttet til middagslur. De børn, der ikke sover til middag mere, tilbydes aktiviteter på legepladsen eller i særligt tilrettelagte sprogstimulerings forløb. 
 • Klokken 11.00 - 12.00
  Regnbuestuen (børnehaven) spiser frokost. I Mariehønen prøver vi så vidt muligt at undgå afbrydelser af børnenes lege. Børnestyret leg har en afgørende betydning for børns personlige og sociale udvikling. Børnene har derfor mulighed for at afslutte legen i eget tempo. I tidsrummet kan børnene gå fra og til middagsbordet. De voksne sørger for, at der er styr på, at alle børn når at spise deres frokost. Efter frokost bestræber Regnbuestuen sig på at komme ud på legepladsen hver dag.
 • Klokken 14.00 - 14.30
  Børnene spiser eftermiddagsmad i mindre grupper.
 • Klokken 15.00 - 17.00 (16.30)
  Børnene fordeler sig ud i mindre grupper, hvor de kan indgå i børnestyret leg eller deltage i pædagogiske aktiviteter. Når børnene bliver hentet, rydder de op efter sig selv, og vi siger tak for i dag.

Bevægelsesprojekt:

Vi er en del af en klynge, som består af tre institutioner. Vi samarbejder med daginstitutionerne Elverhuset og Parkhaven. Vi mødes på tværs af husene med de kommende skolebørn. Bevægelsesprojektet foregår i TIK Hallen, og det går ud på at give børnene mulighed for få nye bekendtskaber. I fællesskab løser børnene opgaver, som er med til at styrke deres samarbejdsevne.

Børnene får lov at præsentere sig selv ved navn og børnehave. Det er med til at udvikle og styrke deres selvtillid og giver børnene robusthed. 

Lydbyen:

Lydbyen er endnu et projekt for de kommende skolebørn. Her bliver der også arbejdet med de kommende skolebørn fra de tre institutioner.

Lydbyen er et sprog-stimulerende projekt, som fremmer børnenes lyst til sproglig læring. Lydbyen er med til at styrke ordforrådet vad at lytte efter ord-lyde igennem rim og remser, historie-læsning og meget mere.

Børnene lærer at lytte og koncentrere sig lidt længere tid ad gangen, hvilket er en god læring, når de er på vej til at gå fra børnehavebarn til at blive skolebarn. Projektet planlægges i samarbejde med voksne fra hver institution og med en fast sprogkonsulent, som er med til projektet.

Begge projekter har været en stor succes. Både voksne og børn oplever stor glæde ved projekterne.

Natur og udeliv:

Mariehønen har et løbende fokus på natur, naturfænomener, miljøet, samt årstidernes skifte. Vi skaber udviklende aktiviteter for børnene, hvor naturen anvendes til leg, bevægelse, som læringsrum, og som fundament for arbejdet med de sociale færdigheder. 

I Mariehønen har vi nogle faste traditioner, som går ud på følgende:

 • Til fastelavn slår vi katten af tønden, og børnene kan møde udklædt.
 • En gang om året holder vi fest for børn og forældre.
 • I maj måned afholdes forældremøde.
 • Hvert år holder vi Halloween-projekt for hele huset.
 • I december har vi julefest med luciaoptog for børn og forældre.
 • En gang om året inviterer børnene deres bedsteforældre til en "plantedag". Sammen planter de en blomst på legepladsen.

Daginstitution Mariehønen
Marievej 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 00

Pædagogisk leder: Inger Marie Jensen

Klyngeleder: Annette Skinnebach-Nielsen
E-mail:AnnetteNie@htk.dk

Mandag til torsdag:
Klokken 06.45 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage