Skip til hoved indholdet
    Hjem Velkommen

Velkommen

Her finder du praktiske informationer og andre nyttige oplysninger, når du og dit barn er nye i Mariehønen.

Praktiske informationer

I Mariehønen er vores værdier et anerkendende og inkluderende menneskesyn. Vi har et overordnet mål:

“At give alle vores børn en rigtig god dag - hver dag”.

 Alle børn har brug for tydelige, nærværende og fagligt dygtige voksne. Vi realiserer respekten for det andet menneske her og nu. Vi viser tillid til børn, forældre og personalet indbyrdes. Vi er en engageret, positiv medarbejdergruppe med udgangspunkt i højt fagligt professionelt niveau. Alle har ret til at være en del af fællesskabet, og vi accepterer og rummer forskelligheder. 

Aula

I Mariehønen bruger vi Aula dagligt. Aula er vores intranet, og det sted man som forældre kan søge information om sit barns hverdag i Mariehønen. Her dokumenterer vi vores pædagogiske arbejde igennem billeder, collager, samt beskriver hvilke aktiviteter, vi arbejder med dagligt/ugentligt.

Det er også her vi har mulighed for at skrive/modtage vigtige beskeder mellem personale og forældre.

Der skrives sygdom og fri/feriedage ind.

På Aula skal I tjekke jeres barn ind og ud ved ankomst og afhentning. Det er altid forældrene der gør dette, og ikke barnet.

Kartotekskort

Når barnet begynder i institutionen, udleverer vi et kartotekskort. Dette skal udfyldes og afleveres, før barnet må være i institutionen uden forældre.

Vi vil ligeledes i opstarten bede jer om en samtykkeerklæring på, at vi må arbejde med jeres børn i Rambøll/Hjernen og Hjertet. Dette er vores elektroniske værktøj i hele Høje-Taastrup Kommune, og her arbejder vi med sprogtrapper, sprogvurderinger og dialog-hjul.

Praktisk tøj

I Mariehønen bruger vi legepladsen som pædagogisk læringsrum. Det betyder, at I som forældre skal være opmærksomme på, at vejret skifter i kraft af årstiderne. Vi vil løbende vejlede jer til jeres barns behov for skiftetøj.

Solcreme

Om sommeren skal alle børn være smurt med solcreme hjemmefra. Skulle det ske, at I glemmer det en enkelt gang, forventer vi, at I smører jeres barn, inden i går - i dette tilfælde er I naturligvis velkomne til at benytte institutionens solcreme.

Vi smører børnene igen efter frokost og følger i øvrigt Kræftens Bekæmpelses anbefalinger for ophold i solen.

Fravær og sygdom

Hvis jeres barn holder fri eller er syg, vil vi gerne have besked om dette om morgenen.

Før jeres barn igen må komme i institutionen, skal det være rask og kunne deltage i de aktiviteter, som foregår i huset - såvel inde som ude. Syge børn kan, ud over lettere at blive syge igen, smitte de øvrige børn og voksne. Vi anbefaler, i lighed med sundhedsstyrelsen, at barnet har en feberfri dag, inden det kommer i institution.

Bliver jeres barn syg og dets almentilstand er påvirket, vil vi ringe det hjem - uanset feber eller ej. I dette tilfælde forventer vi, at jeres barn afhentes indenfor en time.

Sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige årsager - både indendørs og udendørs - må børnene ikke have snore i tøjet, eller have halstørklæder, fingerringe, armbånd eller halskæder på i institutionen.

Vores låger og døre, både inde og ude, må kun åbnes af voksne og ikke af børnene - heller ikke selv om de er ifølge med forældre.

Medicin

Der gives medicin i institutionen ved kroniske tilfælde og kun efter lægens henvisning.

Allergi

Vi tager særligt hensyn til børn med fødevareallergi, men kun efter lægens henvisning.

Madordning

Morgenmaden serveres for alle børn, som møder tidligt og senest klokken 7.30.
Morgenmaden består typisk af havregrød, havregryn, cornflakes, brød og lidt frugt til.

Vi har madordning for børn op til 3 år, hvor der serveres frokost og eftermiddagsmad/frugt. Vores køkkenmedarbejder vil hver uge hænge en madplan op, så I forældre har mulighed for at se, hvad jeres barn får at spise i løbet af ugen.

I Mariehønen ser vi måltidet som en pædagogisk aktivitet. Gennem måltidet er der stor læring til stede. Barnet udvikler sin selvhjulpenhed, sit mad-mod og bliver sprogstimuleret. Børnene er en aktiv del af måltidet. Børnene dækker rullebord stuevis. Her lægges der stor energi i at koordinerer og planlægge, hvad der skal bruges til dagen måltid. Måltidet er en vigtig del af barnets udvikling. Derfor lægges der stor vægt på at alle måltider foregår i en rolig og hyggelig atmosfære i et udviklende miljø.

Alle børn skal have en drikkedunk med hjemmefra. Vi oplever, at børnene gennem dagen opretholder en bedre væskebalance.

Madpakke og bleer

Fra den første i måneden, efter jeres barn fylder 3 år, skal I selv medbringe madpakke, frugt og bleer. I samarbejde med  jer forældre vil vi være i dialog omkring dette.

Når barnet starter med at have madpakke og frugtpose med, skal dette være en succesoplevelse. Derfor er det vigtigt for barnets selvhjulpenhed, at det er nemt og overskueligt at finde sin mad. Vi anbefaler madpakken er i madkasse med navn, og at frugten er i en frugtpose af stof med navn. Dette gør det nemt og overskueligt for barnet, hvilke udvikler gå-på-mod.  

Daginstitution Mariehønen
Marievej 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 00

Pædagogisk leder: Inger Marie Jensen

Klyngeleder: Annette Skinnebach-Nielsen
E-mail:AnnetteNie@htk.dk

Mandag til torsdag:
Klokken 06.45 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage