Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Forældresamarbejdet er en vigtig del af vores pædagogiske praksis, og vi vægter det meget højt. Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt, har derfor afgørende betydning. Det fælles syn på barnet hviler på et anerkendende grundlag med en ressource-orienteret pædagogisk tilgang.

Vi har fokus på dialogen. Vi ser derfor jer, som forælder, som vigtige samarbejdspartnere.

Vi har desuden et tæt samarbejde med kontaktforældrerådet, som i dialog med personalet bidrager til institutionens dynamiske udvikling.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge J, der udover Mariehønen, også består af daginstitutionerne Elverhuset og Parkhaven.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år, og man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

I Høje Taastrup kommune og Mariehønen ser vi et stort potentiale I et stærkere samarbejde mellem forældre og personale omkring de børn og unge, som vi har et fælles ansvar for.

Vi i anvender Rambøll Dialog, som er et pædagogisk redskab, der vurderer, hvor barnet ligger udviklingsmæssigt. Gennem Rambøll Dialog sikre vi barnets udvikling. Vi kan konkret se, hvor vi pædagogisk skal arbejde med barnets “ nærmeste zone for udvikling”. Vi vil ud fra hver vurdering, tilbyde jer som forældre en samtale, hvor vi taler om jeres barns udvikling.

Det samme gør sig gældende med Rambøll Sprog, som er nærmere beskrevet under beskrivelsen af vores arbejde med de seks læreplanstemaer.

I er som forældre altid velkomne til at bede om en samtale angående jeres barns trivsel og udvikling.

Der afholdes ét forældremøde om året, som oftest vil være i maj måned. På dette møde vil aktuelle emner blive taget op.

Forældremødet vil altid understøtte det pædagogiske arbejde, der udføres i Mariehønen, og hvordan I som forældre kan understøtte barnets læring i hjemmet.

Personalet vil i det daglige forældre-samarbejde også lejlighedsvis kunne fortælle om barnets hverdagsliv og læring i dagtilbuddet.

Derudover afholdes der valg til forældrerådet.

Daginstitution Mariehønen
Marievej 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 00

Pædagogisk leder: Inger Marie Jensen

Klyngeleder: Annette Skinnebach-Nielsen
E-mail:AnnetteNie@htk.dk

Mandag til torsdag:
Klokken 06.45 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage